Брутният вътрешен продукт (БВП) в ЕС и еврозоната е нараснал с 0,2 на сто през второто тримесечие спрямо съответно 0,5 и 0,4 на сто през първото, сочи експресна оценка на Евростат.

В България растежът е бил 0,6 на сто спрямо 1,2 на сто през първите три месеца на годината.

На годишна основа БВП в ЕС-28 и еврозоната според сезонно коригирани данни е бил съответно 1,3 и 1,1 на сто (спрямо 1,6 и 1,2 на сто през предходните три месеца).

За сравнение икономическият растеж на САЩ през второто тримесечие е бил 0,5 на сто на тримесечна основа (спрямо 0,8 на сто от януари до март) и 2,3 на сто на годишна основа (спрямо 2,7 на сто през предходните три месеца.

Заетостта в ЕС-28 и еврозоната се е увеличила с 0,2 процента през второто тримесечие на 2019 година спрямо първото, когато беше отчетено увеличение от 0,4 на сто и в двете зони.

Спрямо същото тримесечие на 2018 година заетостта е нараснала с 1 на сто в ЕС и с 1,1 на сто в еврозоната след съответно 1,2 и 1,3 на сто през първите три месеца на годината.

Как се развива индустрията

Промишленото производство в ЕС и в еврозоната е намаляло през юни (съответно с -1,5 и -1,6 на сто спрямо увеличението от +0,9 и +0,8 през май), сочат данни на Евростат.

В България показателят се е понижил с 1,9 на сто след спада с -0,4 на сто през май.

На годишна основа промишленото производство се е свило с 1,9 на сто в ЕС и с 2,6 на сто в еврозоната.

В България годишният спад е -3,5 на сто.

През юни 2019 година спрямо май в еврозоната е отчетен спад от 4 на сто при инвестиционните блага, от 2,8 на сто при нетрайните потребителски стоки, от 1,2 на сто при трайните потребителски стоки и от 0,2 на сто в енергетиката.

Сред страните членки на ЕС най-силен спад на промишленото производство на месечна основа е отчетен в Ирландия (-8,8 на сто), Дания (-7,6 на сто) и Португалия (-4,5 на сто). Най-забележително увеличение има в Литва и Малта (+1,8 на сто) и Латвия (+1,5 на сто).

На годишна основа най-голям спад има в Германия (-6,2 на сто), Хърватия и Португалия (-5,6 на сто). Най-голямо увеличение отчитат Естония (+7,4 на сто), Латвия (+4,4 на сто), Дания (+4,2 на сто) и Унгария (+4,1 на сто).