По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2019 г. БВП на един зает се увеличава с 3 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите в икономиката са 3685.2 хил., а общият брой отработени часове е 1480.1 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. показва увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите.

На един зает се падат 8619.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 21.5 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2019 г. се увеличава реално с 3.1 на сто, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3 на сто за същия период.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2019 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7971.0 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19.1 лв. - за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7761.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19.5 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2513.2 лв. БДС на един зает и 6.4 лв. - за един отработен човекочас.