Българската търговско-промишлена палата препоръча на Столична община да помисли  за стимулиране на изрядните данъкоплатци. Председателят на БТПП Цветан Симеонов и заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов проведоха онлайн среща по повод проекта на бюджет на Столицата за 2021 г.

В условията на ограничения и икономическа криза БТПП констатира, че Столична община е успяла да си запази възможността да изпълни голяма част от обещаните подобрения, се казва в съобщение на Палатата. Значителна част от средствата са насочени в недофинансирани дейности, като заплатите на учителите и социалните работници в здравеопазването.

Също така БТПП смята за необходимо насочването на средства към стратегическа инфраструктура и оценява положително изграждането, разширяването и ремонта на ясли, детски градини и училища, както и завършването на втория и третия градски ринг, чрез които ще се облекчи значително трафика в столицата. Въпреки това, с оглед необходимостта от привличането на допълнителни квалифицирани кадри, в това число и от българите в чужбина, БТПП е на мнение, че ще бъде добре да се направи опит да се пренасочат средства в тази насока.

Във връзка с темата за по-ефективното използване на природните ресурси на София, и особено на минералните води, БТПП отчита известен напредък. Същевременно смята, че конкурсите, които се обявяват, е добре да бъдат насочени към варианти, които да предвиждат не само запазване на сгради - паметници на културата, но и да се съчетаят задължително с бизнес планове, позволяващи възвръщаемост на инвестициите. БТПП смята, че това би позволило да се задържат голяма част от платежоспособните потребители в София, вместо те да търсят обслужване в рамките на провинцията.