Срив на преките чуждестранни инвестиции през последните години у нас показва анализ на Българската стопанска камара.

Българите, които работят в чужбина, са най-големият външен инвеститор в страната, потвърждават данните на националната статистика.

Общият обем на инвестициите в България през последните десет години остава сравнително непроменен - около 18 милиарда лева годишно, но преките чуждестранни инвестиции, в общия дял след пика през 2007-2008 година, непрекъснато намалява, казва изпълнителният председател на камарата Радосвет Радев:

"На България отпадат едно след друго уникалните преимущества като инвестиционна дестинация. Реално в момента остана плоският данък. Митът за висококвалифицирана и многобройна работна ръка отиде на кино. Цялото това чувство за несигурност, че ако направиш много хубав бизнес, може някой да те покани, да ти го вземе. Прогнозируема правна рамка на развитието на инвестиционния процес, това все още не можем да го дадем".

Така страната ни постепенно губи предимствата си сред балканските съседи. Категорично ни изпреварват Сърбия и Хърватия, доближава ни Румъния, а българите, които работят в чужбина, остават най-големият външен инвеститор, посочва Камен Колев:

"2017 г. вече този размер на изпратените средства от чужбина, от наши съграждани, които работят извън страната, вече надхвърлят размера на преките чуждестранни инвестиции".

Анализът на преките чуждестранни инвестиции е разработен от експерти на работодателската организация за периода 2007-2017 г.