Ние сме единствената държава, която по време на пандемия повишава на положителна перспектива кредитния си рейтинг. Това обявиха днес министър-председателят Бойко Борисов и министърът на финансите Кирил Ананиев.

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата от стабилна на положителна пред дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута.

Министър Ананиев посочи, че в съобщението на рейтинговата агенция са посочени факторите и причините, заради които те ни дават по-висока оценка. На първо място това е нашата възможност да се справим с рисковете, които стоят от пандемията. Ние показахме много добри резултати в периода на пандемията и те оценяват тези наши действия, както и по-доброто икономическо развитие на страна и стабилната политическа среда, в която се развива нашата страна, коментира министър-председателят.

Министър Ананиев отбеляза, че към становището на Fitch е приложена таблица, която показва как се е изменила перспективата в страните, които имат нашия кредитен рейтинг. Ние сме единствената държава, която по време на пандемия повишава на положителна перспективата, това е България.

Борисов обърна внимание, че не сме давали пари на тази кредитна агенция, за да излезе с такова становище. Най-добрите специалисти икономисти и финансисти по света и в САЩ казват, че международната рейтингова агенция повишава перспективата от стабилна в положителна. Това пишат за нас най-добрите икономисти в света, а тяхната работа е да оценяват, подчерта премиерът.

Той каза, че положителната перспектива оценява намалението на макроикономическите рискове - нашето управление намалява макроикономическите рискове, въпреки пандемията, подкрепена е от по-устойчива икономика и стабилна рамка на политиката, подчерта Борисов. Това е за всички тези, които казват, че сме омръзнали, коментира той. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни рискове, произлизащи от пандемията са несигурният резултат от изборите, каза Борисов. Той припомни, че по време на Тройната коалиция една по една бяха спирани всички европейски програми. Сега всички фондове работят. Борисов каза, че за кредитната агенция промяната е несигурност.

Индикаторите на публичните финанси са по-добри от тези на другите държави. Въпреки негативните последици от пандемията, благодарение на дългосрочната, благоразумна фискална политика, индикаторите за публичните финанси остават по-добри в сравнение с другите държави със същия рейтинг, както и спрямо държавите от ЕС. Становището е подкрепено с конкретни данни, каза Борисов. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга са неблагоприятни политически развития, които да намалят доверието в икономическото възстановяване. Неблагоприятно означава, според Борисов, идването на други на власт.