"Българската икономика продължава своето възходящо развитие и това ясно се вижда от новите данни на НСИ - Национален статистически институт. През третото тримесечие на 2019 г. брутният ни вътрешен продукт нараства с 3.7 % спрямо предходната година. Коефициентът на безработица спада до 3.7%, което е с 1.3 % по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2018 година."

Това със задоволство написа във фейсбук премиерът Бойко Борисов и приложи две графики.

Темп на прираст на Брутния вътрешен продукт (БВП)

Снимка: Официална фейсбук страница/Бойко Борисов

Два дни по-рано, на 12 ноември, пък Борисов благодари в социалната мрежа на "всички, които със своята воля и предприемчивост, помагат на българската икономика да расте". Той отбеляза присъствието си на церемонията по награждаване на победителите в ежегодния конкурс "Мистър и Мисис Икономика".

Коефициент на безработица по пол и тримесечия

Снимка: Официална фейсбук страница/Бойко Борисов

"За да помогнем на бизнеса, продължаваме с ударното строителство на големи инфраструктурни обекти. В България в момента се изграждат десетки заводи. Правителството ще продължи внимателно и пестеливо да харчи, като поставяме образованието на първо място. Дуалното обучение все повече се развива и благодаря на всички бизнесмени, които издържат тези паралелки. Данъците остават същите и през следващата година", обобщи премиерът.