Работодатели и синдикати проведоха извънредна среща при премиера Бойко Борисов. Обсъдени са 40 мерки. Работодателите и синдикатите предлагат на правителството да се подпише национално тристранно споразумение за реформи през следващата година в четири направления - бизнес среда и икономика; енергетика; демография, образование, пазар на труда и трудова миграция; социални въпроси.

Това съобщи председателят на Управителния съвет /УС/ на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти в Министерския съвет след среща в тристранен формат между председателите на работодателските организации и на синдикатите с премиера Бойко Борисов. На срещата са участвали вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов.

Васил Велев уточни, че на срещата днес се е дискутирало за т. нар. "Зелена сделка", която е била оповестена от ЕС. По тази тема е била обсъждана необходимостта България да се включи в програмата "Въглищни региони в преход", както и в Механизма за капацитети, който да бъде изработен и нотифициран, за да може в него да участват трите централи от Маришкия басейн.

Председателят на УС на АИКБ добави, че на срещата са били обсъждани и предложенията на работодателите за поетапното либерализиране на пазара на електроенергия за бита.   По въпроса за електроенергията председателят на Велев обясни, че вероятно ще има увеличение на тока за бита, но то няма значително. Очакванията му са, че след като идната година енергийната ни борса се свърже с тези в Румъния и Унгария, цена тока дори да се понижи минимално. "Това ще означава минимално изменение на цената, по-вероятно в посока нагоре, но не заради либерализацията, а заради скъпите емисии СО2, които трябва да се плащат. Следващата година, е възможно даже да има и движение на цената и в обратна посока, но не очакваме при 30 % либерализация, процентите да бъдат повече от 2-3 в двете посоки. За да с нотифицира механизма за търг за капацитети, необходимо условие е да има план за либерализиране на пазара за бита. Това е необходимо условие, което се поставя от Брюксел. За нас необходимо условие е и прекратяване на договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в Маришкия басейн, за да може те да участват в тези търгове за капацитети, съответно, за да бъде плавен този преход. За да се минимизира риска от поскъпване на цената, се предлага това да не става за една година, а по от 3 до 5 години, такъв е европейският опит.

Другата тема, по която е било говорено, е била за недостига на човешки ресурси и необходимостта от програма за интегриране на гражданите с български произход от трети страни. Обсъждано е било и възможността за облекчаване на трудовата миграция, информира още Велев.

"Амбициозната цел е до края на януари да имаме съгласувано и подписано такова споразумение. То визира над 40 мерки и програми за реформи в тези области", заяви Васил Велев.

По думите му въпросът за болничните е една от 40-те теми и не е най-важната. Според него Велев това далеч не е най-важния въпрос, като конкретни решения и предложения по него днес не са били обсъждани. По нея работодателите се надяват да постигнат споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите.

"Имаме решимост да постигнем споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и да създадат възможност за ускоряване на икономическия растеж", посочи той.

Снимка: БТА