Работодателите очакват от държавата съвместни действия за преодоляване на проблема с недостига на работна ръка, реформи в образованието, облекчаване на трудовата емиграция и превръщането на Агенцията по заетостта от износител на човешки ресурси във вносител на кадри по поръчка на българския бизнес.

Така обобщи пред журналисти някои от очакванията на бизнеса от властта председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той напомни, че всяка година се губят над 50 000 души на пазара на труда у нас по демографски причини, без да се брои нетната емиграция, която според Велев все още е факт, макар и да намалява.

Велев изтъкна, че кадровият недостиг не може да се компенсира само с повишаване на производителността чрез механизация и роботизация, защото това не става толкова бързо. Затова държавите от ЕС - Германия, Полша, Чехия, са предприели стъпки за облекчаване на процедурите за трудова емиграция, каза Велев. Той изтъкна, че бизнесът иска и в България да се приложат тези добри практики.

Велев участва в среща, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България, на тема "Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на българския бизнес".