Бизнес организациите искат незабавна среща с министър-председателя, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и управителя на Националния осигурителен институт във връзка споразумението между кабинета и синдикатите за повишаване на максималния осигурителен доход и отказа за отпадане на тавана на пенсиите.

Преди дни правителство и синдикати се разбраха Минималният осигурителен доход (МОД) да се повиши от 2400 на 3000 лeва, а таванът за пенсиите да остане, като за всички той ще бъде 1400 лева при сегашните 990 лева.

"Декларираме категоричното си несъгласие с провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи, с правомощия да провеждат политиките в областта на държавното обществено осигуряване", се заявява в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

"Заявените намерения за промени в основни параметри на пенсионно осигурителната система са приети очевидно в условията на преобладаващи популистки нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно управление, под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации, включително с организациите на пенсионерите и други заинтересовани страни. Не са отчетени основни принципи на разходопокривната система на пенсионна осигуряване, вкл. различията в практиката на държавите-членки на ЕС и водещите пазарни икономики", се заявява в позицията.

В документа се посочва, че "оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, съхраняване на условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021, приета от кабинета през април".

Представителите на бизнеса настояват Съветът на управляващата коалиция да обсъди незабавно всички негативни последици и да заяви отказ от прокарване на съответните решения в хода на приемане на държавния бюджет и бюджета надържавното обществено осигуряване.

Държава, работодатели и синдикати ще обсъдят изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане, предложени от Финансовото министерство.

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на евродиректива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци. Една от мерките ограничава приспадането на разходи за лихви.

Предлага се и нов режим за облагане на контролираните чуждестранните дружества, с цел данък печалба да се плаща в страната, в която оперира компанията, а не в юрисдикция с по-ниски ставки.