Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ категорично не приема продължаване на вмененото, според тях, задължение работодателите да плащат първите три дни болнични и заявяват, че ще участват в заседание на НСТС само ако и когато в дневния ред бъде включено предложение за решаване на този въпрос. Това е записано в писмо на Асоциацията до премиера Бойко Борисов, получено днес в БТА.

С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от осигурителните фондове, и от работодателите, се изтъква в писмото.

Работодателите настояват за въвеждане на ефективни санкции и контролни мерки вкл. от страна на НЗОК, Агенция Медицински одити Министерство на здравеопазването по издаването на т. нар. болнични листа, както и регламентиране на правомощия на службите по трудови медицина за допълнително потвърждаване (заверка) на издадените болнични листа за определен списък от заболявания, по искане на работодателя.

В писмото си до премиера от Асоциацията напомнят, че задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични е било въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години и се изтъква, че по този начин те биват облагани тройно - чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни възнаграждения за заместващи работници. Според Асоциацията въвеждането на компенсация с неработен ден при съвпадение на официалните национални празници с дните за междуседмична почивка оказва допълнителен натиск за увеличаване на злоупотребите с болничните листа.

В писмото си работодателите отбелязват, че при представянето на проекта на Закон за бюджет на ДОО за 2020 г. са възразили срещу забавянето на необходимите реформи в пенсионно осигурителната система, сред които инициирането на незабавни промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията, интеграция на регистрите и данните за осигурените, сключените трудови договори, на наети по служебни правоотношения и електронния здравен профил /лично здравно досие/ на българите, въвеждане на адекватна оценка на риска вкл. по общини, населени места, икономически дейности, заемани длъжности, възрастови групи, издатели - лекуващи лекари и болнични заведения, обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения и пенсии (осигурителен стаж) само срещу изплатени осигурителни вноски.

От Асоциацията отбелязват, че отново нарастват осигурителните измами чрез начисляване на осигурителни вноски на фиктивно наети хора и последващо неправомерно изтегляне на обезщетения от ДОО и придобиване на фиктивен осигурителен стаж, пенсионни права. Според работодателите трябва да се внесат промени в приходната основа, инвестиционната политика и да има отказ от използване на средства предназначени за т. нар. Сребърен фонд за финансиране на текущи дефицити в публичния сектор.

Липсата на напредък и своевременни действия по прилагане на тези мерки, налагат незабавно да бъде представена изчерпателна агрегирана информация за издадените болнични листа и изплатени обезщетения в държавната администрация и реалната икономика, по общини, населени места, икономически дейности, заемани длъжности, възрастови групи, и издатели - лекуващи лекари и болнични заведения, се изтъква в писмото на Асоциацията.