Бизнесът дава на съд наредбата за касовите апарати. Българската стопанска камара предприе инициатива за подкрепа на съдебното оспорване на свръхрегулациите пред Върховния административен съд и за подаването на сигнал пред Европейската комисия за нарушаване на европейското право.

Решението идва, след като повече от месец бизнесът обмисля вариантите, с които да се противопостави на смятаните от търговците за противозаконни текстове на Наредбата за регистрирането и отчитането на печалбите. Финансовият директор на Камарата Станислав Попдончев заяви:

"Считаме, че наредбата съдържа прекомерни и нецелесъобразни разпоредби, а от друга страна опитвайки се да постигне всеобхватен данъчен контрол, текстовете всъщност противоречат на разпоредби и принципите на българското и европейско законодателство. Например това е предоставянето на прекомерна бизнес-информация от софтуерите за управление на продажби, която много надхвърля необходимата за целите на данъчния контрол, включително и търговската тайна. Друг такъв пример е предварителното уведомяване до всички търговци, които ползват дадена версия на софтуер за управление на продажби. Когато НАП ни даде акт, че подобна версия не отговаря на изискванията на наредбата, предвижда се, преди да имаме санкция на компетентния съд, всички, които ползват този софтуер, да бъдат уведомени предварително. Това всъщност уврежда интересите на производителите на този софтуер. Друг такъв пример е изискването за регистрацията на електронните магазини, която се отнася само за българските такива".

Към момента инициативата се подкрепя от 160 организации и търговски дружества, а нови касови апарати вече са поставили 150 хиляди търговци.