Безработицата в еврозоната е спаднала до 7,9 на сто през ноември. Това сочат най-новите данни на Евростат, съобщи днес статистическата агенция на ЕС, цитирана от ДПА.

Според данните, отчитащи сезонните фактори, безработицата е намаляла спрямо 8-те процента през октомври и е на най-ниското си равнище в еврозоната от октомври 2008 година, уточни Евростат.

През ноември 13 милиона души са били без работа в еврозоната, а това е намаление на броя им с 90 000 спрямо предходния месец.

Безработицата сред младежите се е понижила до 16,9 на сто през ноември, което също е спад спрямо ревизираните 17,1 на сто за октомври.

Най-ниско равнище на безработица в ЕС е отчетено в Чехия - 1,9 на сто. В еврозоната Германия отчита най-слаба безработица - 3,3 на сто, следвана от Холандия с 3,5 на сто.

Най-висока безработицата остава в Гърция с 18,6 на сто през септември (най-новите данни, предоставени от Атина на Евростат са за този месец), следвана от Испания с 14,7 на сто през ноември.

В България безработицата през ноември не се е променила спрямо равнището си от предходния месец от 5,4 на сто, сочат данните на сайта на Евростат. Тя се е понижила на годишна основа спрямо 5,7 на сто, отчетени през ноември 2017 година. Безработицата в страната ни сред младежите (до 25 години) през ноември е нараснала до 14,2 на сто спрямо 13,8 на сто през октомври 2018-а, както и спрямо 11-те на сто през ноември 2017 година.