Безработицата в ЕС през октомври е останала без промяна спрямо септември на ниво 6,3 на сто с отчитане на сезонните фактори и леко се е понижила спрямо равнището от 6,7 на сто през октомври 2018 година, информира Евростат на сайта си.

Това е най-ниската стойност, отчитана в ЕС откакто започва да се публикува месечна статистика за общността през януари 2000 година.

В еврозоната показателят е намалял до 7,5 на сто миналия месец спрямо 7,6 на сто през септември и 8 на сто през октомври преди година.

В 28-те страни членки на ЕС през октомври без работа са били 15,583 милиона души, от които 12,334 милиона - в еврозоната. Спрямо септември броят е намалял съответно с 29 000 и 31 000, а спрямо октомври 2018 година - с 939 000 и 761 000.

Сред европейските страни октомврийската безработица е била най-ниска в Чехия (2,2 на сто), Германия (3,1 на сто) и Полша (3,2 на сто). Най-висока безработица е отчетена в Гърция (16,7 на сто през август) и Испания (14,2 на сто).

Спрямо същия месец на миналата година безработицата е намаляла в 24 държави от ЕС, увеличила се е в Чехия (от 2,1 на сто до 2,2 на сто), Литва (от 6,1 на сто до 6,4 на сто), Дания (от 4,9 на сто до 5,3 на сто) и Швеция (от 6,4 на сто до 6,8 на сто). Най-силен е спадът в Гърция (от 18,9 на сто до 16,7 на сто между август 20148 г. и август 2019 г.) и Естония (от 5,7 на сто до 4,3 на сто за септември).

В България безработицата леко е нараснала до 4,2 на сто спрямо 4,1 на сто през септември, но се е понижила спрямо октомври миналата година, когато бе 4,9 на сто.

За сравнение, през октомври 2019 г. безработицата в САЩ бе на ниво 3,6 на сто след 3,5 на сто през септември и 3,8 на сто през октомври 2018 година.