Безработицата в еврозоната е останала стабилна на равнище 8,1 на сто през септември, колкото бе и през август, сочат публикуваните днес данни на европейската статистическа служба Евростат.

Това е най-ниското равнище на безработица от ноември 2008 година, отбелязва ДПА.

В целия Европейски съюз безработицата също е останала без промяна на равнище 6,7 на сто през септември, колкото и през август.

През септември миналата година безработицата в еврозоната е била 8,9 на сто, а в ЕС - 7,5 на сто.

В България показателят също не отчита промяна през септември и е бил на равнище 5,3 на сто, колкото и през август. През септември 2017 година безработицата в България е била 6 процента.

Най-ниска е била безработицата през септември в Чехия (2,3 на сто), Германия и Полша (по 3,4 на сто), а най-висока - в Гърция (19 процента през юли), и в Испания (14,9 на сто).

За една година безработицата се е понижила в 27 страни членки и е останала стабилна в Естония.

За сравнение в САЩ безработицата е била 3,7 на сто през септември спрямо 3,9 процента през август и 4,2 на сто през септември миналата година.

През септември по оценки на Евростат 16,574 милиона души са били безработни в ЕС, като от тях 13,153 милиона души са били в еврозоната. Така спрямо август броят на безработните е спаднал с 35 000 в ЕС и се е увеличил с 2000 в еврозоната. В България безработните са били 174 000.

Младежката безработица в ЕС е била 14,9 процента, колкото и през август, като броят на безработните младежи е бил 3, 333 милиона. За еврозоната показателят също е останал без промяна на равнище 16,8 на сто или 2,403 милиона безработни младежи в държавите, ползващи единната европейска валута.

В България младежката безработица се е понижила от 13,4 на сто през август до 12,4 процента (18 000 души) през септември