Равнището на безработицата през февруари се понижава до 6,2%, сочат данните на Агенцията по заетостта. На годишна база се отчита намаление от 0,8 процентни пункта. Сравнението с предходния месец показва понижение с 0,2 процентни пункта.

 

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през втория месец на годината спада до 205 013, като снижението спрямо януари е с 2,1%. Спрямо февруари 2018 г. безработните са с близо 25 600 души по-малко.

Новорегистрираните лица в бюрата по труда през февруари са 23 466, като от тях 1695 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали близо 3000 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

През февруари общо 19 478 безработни са постъпили на работа, като 82,4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 192 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите са намерили своето ново работно място.

През месеца на субсидирани работни места са устроени 3435 лица: 2626 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", и 809 - по програми и мерки за обучение и заетост.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 14 875, като 84,7% от тях са в частния сектор. Най-голям дял са заявени в преработващата промишленост (25,8%), хотелиерството и ресторантьорството (16,8%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11,9%).

Най-търсените групи професии през месеца са: бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.; продавачи; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; водачи на МПС и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници.