Парламентът прие годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за пазара на пощенски услуги за 2017 г. с 93 гласа "за", 22 "против" и 1 въздържал се.

За трета поредна година "Български пощи" губят пазарен дял, изрази притеснение Николай Тишев ("БСП за България"), цитиран от БТА. Той посочи, че докладът е непълен, защото липсват препоръки как дружеството да излезе от тежкото положение.

Халил Летифов (ДПС) коментира, че след либерализирането на пазара "Български пощи" започва да губи. Проблемът е в липсата на държавническо отношение към "Български пощи", подчерта той.

Валентин Николов (ГЕРБ) препрати към генезиса (на проблема) - 2008-2009 г. Непреструктурирането на "Български пощи" ще доведе до тяхното закриване, за съжаление, коментира той.

Според годишния доклад "Анализ на пазара на пощенски услуги" броят на участниците на пощенския пазар в края на 2017 г. е 169, което е ръст от 6 процента спрямо предходната година. Приходите, реализирани през 2017 г. в двата големи пазарни сегмента - предоставяне на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга и на неуниверсална пощенска услуга, са 425 млн. лева, което е ръст от 8 процента спрямо предишната година, се посочва в становището на парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.

През 2017 г. обемът на пазара на пощенските услуги, измерен чрез показателя "брой реализирани услуги", е 193 милиона броя, и нараства с пет процента спрямо последната година.

Както и през преходните две години, така и през 2017 г. продължава да намалява пазарният дял на "Български пощи" и достига до 13 процента от общия пазар. Намаленият пазарен дял на "Български пощи" се дължи на изпреварващия ръст в приходите на останалите оператори, се посочва в доклада.

През 2017 г. приходите от куриерски услуги са 307 милиона лева, като в едногодишен период нарастват с 9 процента. Те са формирани главно от пратки за страната, като основен двигател на тези услуги е пазаруването онлайн. По данни на 70 процента от пощенските оператори, извършващи неуниверсална пощенска услуга, през 2017 г. приходите от доставка на пратки от електронната търговия формират 39 на сто от общия размер на приходите на куриерски услуги. Общият брой приети, пренесени и доставени куриерски пратки е 61 милиона, което е ръст от 28 процента спрямо 2016 г.

Предоставени са общо 13,6 милиона пощенски парични преводи, а приходите от тях са около 11,5 милиона лева.