Годишната инфлация е намаляла до 2,1 на сто в ЕС и до 2 на сто в еврозоната през август, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Предходният месец инфлацията бе на ниво съответно 2,2 на сто и 2,1 на сто.

През август 2017 г. инфлацията бе 1,7 на сто в ЕС и 1,5 на сто в еврозоната.

България е сред европейските страни с най-силно ускоряване на инфлацията миналия месец, отчетено на годишна основа.

Най-висока инфлация през август се отчита в Румъния (4,7 на сто), България (3,7 на сто), Естония (3,5 на сто) и Унгария (3,4 на сто). През август 2017 г. инфлацията в страната ни бе едва 0,7 на сто, припомня Евростат.

Най-бавен е бил инфлационният темп в Дания (0,8 на сто), Ирландия и Гърция (по 0,9 на сто).

Спрямо юли 2018 година, годишната инфлация се е понижила в дванадесет страни членки, останала е стабилна в пет и се е повишила в десет.

Инфлацията в България се е повишила минимално през август 2018 година (3,7 на сто) спрямо юли, когато е бе 3,6 на сто.

През август тази година най-силно за ускоряването на инфлацията са допринесли категориите на енергията (0,87 процентни пункта), следвани от услугите (0,59 процентни пункта), храните, алкохола и тютюна (0,48 процентни пункта), а неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 0,09 процентни пункта.