През ноември 2019 година България е била сред страните в ЕС с най-голям спад на безработицата на годишна основа, сочат данни, публикувани днес от Евростат.

По-силно е понижението само в Гърция, но с налична информация за септември - от 18,8 процента на 16,8 процента.

В България безработицата е намаляла от 4,8 процента през ноември 2018 година до 3,7 процента през ноември 2019 година.

Следват Естония (от 5,3 процента на 4,2 процента между октомври 2018 година и октомври 2019 година) и Хърватия (от 7,5 процента на 6,5 процента между ноември 2018 година и ноември 2019 година).

Общо взето, през ноември равнището на безработицата се е понижило в 20 страни членки, останало е стабилно в Нидерландия и Португалия и се е повишило с Люксембург (от 5,4 на 5,5 процента), Словения (от 4,4 на 4,6 процента), Чехия (от 2 на 2,2 процента), Кипър (от 7,5 на 7,7 процента), Швеция (от 6,5 на 6,9 процента) и Литва (от 5,8 на 6,4 процента).

В целия ЕС показателят е запазил октомврийското си исторически ниско равнище от 6,3 процента, като спрямо ноември 2018 година (6,6 процента) бележи понижение.

В еврозоната безработицата остава 7,5 процента, най-ниско от юли 2008 година, колкото бе и през октомври. Това е спад спрямо 7,9 процента през ноември 2018 година.

Сред младежите безработицата е намаляла до 14,3 процента в ЕС и до 15,6 процента във валутния съюз спрямо съответно 14,8 процента и 16,3 процента през ноември 2018 година.

България е и сред страните с най-ниско равнище на младежката безработица през ноември. Страната ни се нарежда на трето място със 7 процента след Чехия (5,2 процента) и Германия (5,9 процента). Най-много безработни млади хора има в Гърция (32,5 процента за третото тримесечие на 2019 година), Испания (32,1 процента за ноември) и Италия (28,6 процента за ноември).