България се придвижва с 9 позиции напред и заема 39-о място сред 75 държави по условия за правене на бизнес в шестото годишно издание на изследването "Индекс на работната сила". Изследването се провежда от водеща компания - световен лидер в решенията за работната сила.

Според индекса на работната сила през миналата година Ирландия, Норвегия и Великобритания са най-добрите пазари на труда.

България се изкачва с 9 позиции до 39-о място в света и заема 23-то място в регионалната класация на работната сила.

Достъпът до таланти с умения е приоритет за организациите, които искат да изграждат или разширяват бизнеса си.

При показателя "постоянна заетост" страната ни заема 43-то място - с две позиции нагоре в сравнение с 2017 година в класацията на американската "Менпауър груп".

На 52-ро място - с пет позиции нагоре, сме при нетрадиционната заетост, която включва категории като "неформална работа", "работа на граждански договор и непълен работен ден" и "временна заетост".