България запазва третата си позиция сред страните от Европейския съюз (ЕС) по най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) и през третото тримесечие на 2018 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

За периода юли-септември съотношението на държавния дълг на България към БВП достига 23,1% спрямо 23,8% през вторите три месеца на 2018 г. През същия период на предишната година съотношението е било още по-високо - 26,0%, или с 2,9 пр.п. повече.

Дългът намалява и като стойност както на тримесечна, така и на годишна база - до 24,614 млрд. лева през третото тримесечие. Това е с 201 млн. лв. по-малко спрямо вторите три месеца на 2018 г., но и с 1,178 млрд. лева по-малко спрямо периода юли-септември на 2017 г.

Страните с най-ниско съотношение на дълга към БВП за третото тримесечие на годината остават Естония (8,0%) и Люксембург (21,7%).

В 14 страни членки размерът на държавния дълг продължава да надхвърля 60% от БВП (държавен дълг под 60% от БВП е един от числовите критерии за членство в еврозоната - бел. ред.). Най-високо остава съотношението в Гърция (182,2%), Италия (133,0%), Португалия (125,0%), Кипър (110,9%) и Белгия (105,4%).

На тримесечна база шест страни членки бележат ръст на съотношението, 19 - спад, а в Литва и Португалия остава без промяна. Най-голямо повишение е регистрирано в Кипър (+6,9 пр.п.) и Гърция (+4,8 пр.п.), а най-голямо понижение - в Малта (-3,1 пр.п.), Словения и Хърватия (по -1,6 пр.п.) и Унгария и Чехия (по -1,4 пр.п.).

На годишна база резултатите изглеждат по подобен начин. Само четири страни бележат ръст на дълга си спрямо БВП, а останалите 24 - спад. Съотношението се увеличава в Кипър (9,7 пр.п.), Гърция (7,4 пр.п.), Обединеното кралство (0,4 пр.п.) и Словакия (0,1 пр.п.). В същото време най-голям спад бележат Словения (-8,0 пр.п.), Малта (-6,8 пр.п.) и Португалия (-4,6 пр.п.).

През третото тримесечие на годината средното съотношение на дълга към БВП в ЕС като цяло леко намалява - от 81,0% до 80,8%. На годишна база понижението е по-сериозно - с 1,7 пр.п.

В еврозоната съотношението на държавния дълг към БВП също намалява - с 0,2 пр.п. на тримесечна база до 86,3%. На годишна база понижението е от 2,1 пр.п.