България се бави с монтирането на малки фотоволтаици върху покривите на домовете, алармираха експерти от "Грийнпийс" пред БТА. В Европейския съюз около 5 млн. домакинства сами произвеждат енергия от слънцето, сочи изследване на екоорганизацията.

По данни на "Грийнпийс" в Германия и Великобритания има по над 1 млн. домакинства, които задоволяват нуждите си от енергия, черпейки я от слънцето. В България те са малко над 2 000, в Холандия - над 400 000.

Много страни, разположени на юг, не се възползват в достатъчна степен от енергийните възможности, предлагани от слънцето, твърди адвокат Емили Рошон - представител на ClientEarth, организация с нестопанска цел в областта на правото на околната среда. Според нея малките производители на енергия имат ключова роля в енергийния преход към възобновяеми източници. С тях ще стане по-бързо и по-евтино, отколкото ако разчитаме на големите енергийни компании, уверява Рошон.

От инвестицията печелят не само домакинствата, инсталирали слънчеви панели на покривите на домовете си, но и останалите, защото консумацията на безплатната слънчева енергия води до намаляване на мощностите през деня, включвани от системния оператор. Така през миналата година на австралийските потребители на електричество като цяло са спестени около 1 млрд. австралийски долара, посочи Рошон.

По думите й в Австралия има 1,8 млн. слънчеви домакинства, които притежават малки инсталации и добиват електрическа енергия. В Калифорния близо 5,5 млн. домакинства ползват такива инсталации, каза още Рошон . Според нея през 2020г. всички нови домове в щата ще трябва да имат слънчеви панели на покривите си.

Във Великобритания вече се изпълнява програма за решаване на енергийната бедност, като са монтирани малки слънчеви инсталации на покривите на 800 000 социално слаби домакинства. "В Белгия са инсталирани около 3,5 гигавата слънчеви мощности. Близо 1 гигават от тях са съвсем малки. Инсталацията за един дом се изплаща приблизително за седем години. След този срок слънчевата енергия може да бъде продавана от домакинствата", разказа Рошон.