България се изкачва с едно място нагоре спрямо миналогодишното подреждане в Индекса на Bloomberg, а начело за 7-и път е Южна Корея.

Страната ни подобрява с една позиция мястото си в класацията на най-иновативните страни в света (Bloomberg Innovation Index 2021) - от 42-ро на 41-во място.

Южна Корея си върна първото място, отнемайки го от Германия, която спадна на четвърта позиция. САЩ са извън топ 10 за пръв път.

Второто и третото място заемат Сингапур и Швейцария, а седем от 10-те най-иновативни страни са в Европа.

Bloomberg публикува своя Innovation Index вече девет години, и Южна Корея е била начело в измерителя седем пъти.

Този индекс е съставен въз основа на десетки критерии, които са обединени в седем с еднаква тежест, включително разходи за научноизследователска и развойна дейност, индустриална мощ, концентрация на публични високотехнологични компании, патентна дейност и др. Проучват се 60 държави в света.

От седемте показателя, по които се извършва класацията в Индекса, най-висока оценка за България е дадена за Патентна дейност (50 пункта), следвана от Разходи за научна и развойна дейност и Производителност (по 47 пункта).

След нас в класацията от страните-членки на ЕС са Малта (42/47), Словакия (44/41) Хърватия (45/43) и Кипър (49/49), а от Балканите изпреварваме само Сърбия (48/-), но преди нас е Турция (33/35). В Индекса не са включени Албания и Северна Македония.

Класацията за 2021 г. поставя особен акцент върху иновациите и цифровата инфраструктура, които успешно са преживели пандемията от коронавируса и са създали ваксини.

"В годината на пандемията и необходимостта от спешно справяне с изменението на климата, значението на иновациите нараства. Те често се свързват с нови идеи, продукти и услуги, но истинският измерител на успеха е разпространението и приложението", отбелязва главният икономист на Citigroup Катрин Ман.

3e-news.net