Промишленото производство в България през август 2021 година нараства с 10.8% спрямо същия месец на миналата година, което отрежда на нашата страна 6-о място по този показател сред 27-те страни-членки на ЕС, според обявените днес данните на статистическата служба на ЕС "Евростат".

В същото време на годишна база промишленото производство се е увеличило с 5.1% в еврозоната и с 5.3% в ЕС.

По този показател България е изпреварена от Австрия (11.0%), Дания (12.4%), Литва (15.4%), Ирландия (22.1%) и Белгия (29.9%). Най-голямо понижение е отчетено в Португалия (-7.2%), Малта (-4.2%) и Чехия (-1.4%).

Графика: Eurostat

"Евростат" отчита нарастване на промишленото производство в България през август спрямо юли с 1.8%, при 0.9 на сто в предходния месец спрямо юни на настоящата година. Преди нас по този показател са Люксембург (2.1%), Литва (2.9%) и Дания (3.5). Най-голям спад на промишленото производство спрямо предходния месец е регистриран в Малта (-6.3%), Германия и Естония (-4.1%) и Словакия (-3,8%).

3e-news.net