България е четвърта в ЕС по инвестиции от плана Юнкер спрямо БВП с привлечени почти 1 милиард лева, е казала евродепутатът Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП), която е била основен говорител на годишната среща на акционерите в Европейския инвестиционен фонд в София. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

"Като един от евродепутатите, които работиха най-активно по създаването и разпространението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) към плана Юнкер, се гордея, че България е на 4-то място в ЕС по привлечени инвестиции спрямо БВП. Общо 21 проекта са спечелили близо 1 милиард лева от Европейската инвестиционна банка, които се очаква да мобилизират допълнително близо 5 милиарда частен капитал", е посочила Майдел.

Тя е обяснила, че една част от средствата са за големи бизнес проекти, а друга вече се предлага на пазара от банките като кредити за малкия бизнес с много облекчени условия, тъй като част от гаранцията се поема от европейския бюджет.

Майдел е отбелязала, че Европейският фонд за стратегически инвестиции се е доказал като устойчиво решение, защото е довел до увеличаване на БВП на ЕС с 0,9 на сто и до създаване на допълнителни 1,1 милиона работни места. Затова ще продължим тази формула и от 2021 година в Европейския бюджет програмата InvestEU ще бъде водещият инструмент за подкрепа на инвестициите на ЕС, е информирала тя.

В Европа трябва да постигаме повече с по-малък бюджет и това изисква по-умно използване на европейските средства. Българският бизнес и администрацията ни натрупаха значителен опит с финансови инструменти през последните години и сме готови за все по-голямото им използване, е допълнила Ева Майдел, която беше докладчик за групата на ЕНП за доклада за прилагането на ЕФСИ.

25 на сто от средствата по InvestEU са заделени за прилагащи партньори, различни от ЕИБ. Например такива партньори може да са националните банки за развитие, което ще доведе до по-голяма разпознаваемост на програмата в съответната държава и ще улесни местния бизнес, който ще може да кандидатства за финансиране директно към тях, а не към ЕИБ, е пояснила тя.