Българите са похарчили над 1.6 млрд. евро, или близо 3.2 млрд. лв., за алкохол и цигари през 2017 г., показват данни на Евростат, цитирани от в. "Сега". В тях обаче не се включват разходите за алкохолни напитки, направени в заведенията, нито пък все по-модерната употреба на електронни и бездимни цигари.

Само за тютюневи изделия през 2017 г. са похарчени 1.1 млрд. евро. Това е 3.2% от общите разходи в едно домакинство и по този показател сме сред първенците в Евросъюза. Пред нас са само Люксембург, Чехия, Унгария и Кипър. Там едно домакинство заделя от бюджета си съответно 5.6%, 4.3%, 3.6% и 3.3% за тютюневи изделия.

Средно в ЕС за цигари се харчат 1.8% от семейния бюджет. Най-малко за пушене през 2017 г. са отделили финландците и шведите - 1.3 и 1.4 на сто. Общо похарчените средства за цигари от жителите на Европейския съюз за 2017 г. са 152 млрд. евро.

Парите, дадени у нас за цигари, стабилно растат през последните години, отчита още статистиката. Спрямо 2016 г. увеличението е с 40 млн. евро, а спрямо 2015 г. още по-голямо - тогава е отчетено, че българите са похарчили 990 млн. евро. Преди 10 години разходите за цигари са били 875 млн. евро.

Данните на Евростат обаче не посочват количествата употребени цигари и не може да се прецени доколко повишените разходи се дължат на по-голяма консумация и доколко - на повишение на цените.

Важно е да се отбележи, че през всички тези години у нас се увеличаваше акцизът на цигарите. Това пък водеше до ръст на потреблението на контрабандни цигари, които не попадат в наблюдението на Евростат.

Според проучване на Института за пазарна икономика незаконната търговия с цигари в България е донесла приходи на криминалния свят между 2.5 до 3.5 млрд. лв. за периода 2007-2 016 г. Макар към момента нивата на незаконната търговия на цигари да са на рекордно ниски нива от 5- 6%, криминалните приходи от тази дейност се оценяват на 100-140 млн. лв. за 2017 г.

За алкохол през 2017 г. българите са похарчили 577 млн. евро, показват данните на Евростат. Средно домакинство е отделило за спиртни напитки 1.7% от семейния бюджет. По този показател сме почти на средното ниво за ЕС - гражданите на 28-те страни членки изразходват за алкохолни напитки 1.6% от средствата си.

За разлика от цигарите, от 2007 г. насам делът на харчовете на българите за спиртни напитки в общите им разходи е намалял значително - от 3 на 1.7 на сто. Преди десет години общите разходи за алкохол в България са били 703 млн. евро.

Най-голяма сума за алкохол като процент от общите разходи отделят гражданите от Балтийските републики. В Естония през 2017 г. те са 5.2%, в Латвия - 4.9%, в Литва 4%. Следват поляците с похарчени 3.5% от семейния бюджет, чехите - 3.3%, унгарците - 3%, и финландците - 2.8%.

Най-малко за алкохол са похарчили в Гърция, Италия и Испания, които са и единствените държави в ЕС, където се дават под 1% от общите разходи. Общо в ЕС за алкохол са похарчени 130 млрд. евро през 2017 г., което е около 300 евро на жител.