През 2019 година домакинствата в ЕС са похарчили 175 милиарда евро (1,3 процента от общия БВП) в категорията "комуникация", включваща пощенски услуги, телефонно и телефаксно оборудване и услуги. Това е 2,4 процента от общите разходи за крайно потребление, отчете Евростат.

Домакинствата в България дават за комуникации най-голям дял от бюджета си, а в Люксембург - най-малък.

Миналата година делът на домакинските разноски, свързани с комуникации, е бил най-висок в България (4,7 процента), следвана от Хърватия (4 процента), Гърция (3,9 процента) и Румъния (3,4 процента).

В дъното на таблицата са жителите на Люксембург (1,3 процента), Дания (1,9 процента) и Австрия (1,9 процента).

Най-голям спад на тези разходи се наблюдава в Естония, а най-голямо увеличение - в Румъния.

Като цяло в ЕС за изминалото десетилетие разходите на населението за комуникации бележат най-силно понижение от всички пера. Те са намалели от 3 процента от общите домакински разходи през 2009 година до 2,4 процента през 2019 година (-0,6 процентни пункта).

За този период естонците са ограничили най-много разноските си за комуникации (от 4 процента през 2009 година до 2,3 процента през 2019 година; -1,7 пп). Следват нидерландците (-1,1 пп), французите (-1 пп), ирландците (-0,9 пп) и поляците (-0,9 пп).

Разходите в тази категория са нараснали само в три страни членки: Румъния (от 2,3 процента през 2009 година до 3,4 процента през 2019; +1,1 пп), Словакия (+0,3 пп) и Швеция (+0,2 пп).