Това е равенството, което препоръчват анализаторите от норвежката енергийна компания Equinor (бившата Statoil) в поредния си десети доклад за енергийните перспективи. Авторите на доклада описват как светът може да постигне целите за климата и устойчивостта чрез по-справедливо разпределение на икономическия растеж, както и приноса на развитите страни и развиващите се пазари с конкретни действия за развитие на климата.

"2020 г. беше екстремна година. Въздействието на Covid-19 доведе до значителен спад в търсенето на енергийни източници, цените на енергията и глобалните емисии на парникови газове", казва Eirik Wærness, старши вицепрезидент и главен икономист на Equinor.

3е-news.net

Както и в предишните доклади и в този от Equinor разглеждат три сценария: Rebalance (ребалансиране), Reform (реформа)и Rivalry (съперничество), които се различават значително един от друг. Във всеки от тях се описват възможните резултати за развитието на световната икономика, глобалния енергиен микс, енергийното търсене и емисиите на парникови газове към 2050 г.

Rebalance е нов сценарий в тазгодишния доклад. Той описва как светът все още може да постигне целите на Парижкото споразумение и да ограничи глобалното затопляне до значително под два градуса по Целзий. Сценарият е озаглавен така, за да подчертае съществуващите дисбаланси в света, а също и за да покаже, че за постигането на климатичните цели се изискват значителни системни промени, много от които предстои и трябва да бъдат балансирани.

Другите два сценария, разглеждани от компанията са Reform и Rivalry, при които обаче светът няма да може да постигне целите на Парижкото споразумение за климата. Според тях, енергийната трансформация ще се случи преди всичко само в развиващите се страни.

Сценарият Reform се основава на пазарно и технологично развитие. Ще продължи затягане на климатичните политики в съответствие с ангажиментите от Парижкото споразумение, но това няма да е достатъчно за постигане на целите в областта на климата.

Според този сценарий, развитите страни са основните двигатели на развитието, а при технологиите с нулеви емисии, като улавяне и съхранение на въглерод и новите енергийни носители, например водород - напредъкът и успехите са условни.

В сценария Rivalry се приема, че климатичната политика не е с достатъчно приоритетна и следователно енергийният преход не набира достатъчно скорост.