Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) ще се съживят през 2021 година след световния спад с 35 на сто в резултат на ограничителните мерки заради COVID-19, които забавиха съществуващите инвестиционни проекти. Това прогнозира Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) в доклад, публикуван днес и цитиран от ДПА.

Световните инвестиции би трябвало да възстановят част от загубените позиции, нараствайки с 10 до 15 процента, тъй като мултинационалните компании възобновяват дейности, които бяха временно спрени, се отбелязва в "Световния инвестиционен доклад 2021".

Световната икономика се сви с над 3 процента през 2020 година, но се очаква тази година да нарасне с 5 до 6 процента, според оценки на Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Макар да се очаква ПЧИ да се възстановят успоредно с нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП), те ще останат с 25 процента под нивата от 2019 г. след тежката 2020-а, отбелязва експерт на УНКТАД.

През кризисната 2020 г. ПЧИ в света са се свили с една трета до 1 трлн. долара спрямо 2019 година. Към края на миналата година те са били с 20 процента под нивото, отчетено след световната финансова криза преди повече от десетилетие.

Инвестициите в развитите икономика са се сринали с 58 процента до 312 млрд. долара, което е най-малкият им обем от 2003 година. В Европа спадът е с 80 процента спрямо 2019 година. САЩ са получили повече ПЧИ от всяка друга страна в света въпреки 40-процентното понижение.

"Развиваща се Азия" е единственият регион, който отчита растеж и е източник и дестинация на "над половината от световните входящи и изходящи ПЧИ-потоци". Китай, Хонконг, Сингапур и Индия са четиримата най-големи реципиенти в света след САЩ.

ПЧИ към Китай са нараснали с 6 процента заради бързото възстановяване на БВП. Притокът на ПЧИ към Сингапур е над четири пъти по-голям от този към Индонезия (най-големия реципиент в Югоизточна Азия) и близо три пъти по-голям от общите инвестиции, насочени към 83-те "структурно слаби, уязвими и малки" икономики в света.