Агенцията по заетостта подготвя старта в цялата страна на три нови, пет подобрени услуги и седем пакета стандартизирани услуги за безработни от уязвимите групи на пазара на труда. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

За целта през миналата седмица са се състояли работни срещи в седемте региона на страната, в които прилагането на услугите ще започне от 1 юли.

Новите услуги, които Агенцията по заетостта ще въведе скоро, са "Консултация и менторство след започване на работа", "Мобилно бюро по труда" и "Семеен трудов консултант". Те са свързани с прилагането на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всеки регистриран или нерегистриран в бюрото по труда неработещ в трудоспособна възраст, отбелязват от Агенцията по заетостта.

Подобрени са услугите "Ателие за търсене на работа", "Информиране, консултиране, мотивиране", "Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности", "Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене", "Провеждане на трудови борси", "Ден на работодателя" и други информационни събития за търсещи работа, неактивни хора и работодатели.

Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни младежи, хора над 50-годишна възраст, продължително безработни, хора с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до петгодишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.

Новите и подобрените услуги, както и стандартизираните пакети услуги за седем от уязвимите групи на пазара на труда, са били апробирани пилотно в бюрата по труда в регионите Благоевград и Монтана.

В срещите в София, Ловеч, Пловдив, Хасково, Варна, Русе и Бургас са участвали психолози, кейс мениджъри, консултанти и експерти по трудово посредничество и активна политика от всички бюра по труда и регионалната служба в съответната територия.

Уточнени са етапите за подготовка и внедряване на новите и подобрените услуги и стандартизираните пакети услуги в общото портфолио "услуги за безработни от уязвимите групи", както и действията, които до края на 2019 г. ще се предприемат на всички нива за подпомагане и осигуряване на успешното им и ефективно приложение.