82% от работодателите смятат да дадат коледни бонуси на служителите си, сочи изследване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено сред около 100 браншови организации и предприятия от различни сектори на икономиката, сред които са услугите, строителството, търговията и др.

Данните от тазгодишното проучване показват, че по-голямата част от българския бизнес запазва високия дял от 82,5% през 2022 (83% през 2021 г.) на фирмите, които възнамеряват да дадат допълнителни стимули за служителите си около празниците. Спрямо 2020 и 2019 г. процентът се увеличава, когато през 2020 г. 60% от предприемачите са заявили, че ще имат възможност за раздаване на бонуси за Коледа.

Снимка: БТПП

Снимка: БТПП

13% от фирмите, участвали в анкетата, заявяват, че не предвиждат раздаването на коледни възнаграждения поради кризата с пандемията и войната и поради това, че предвиждат увеличение на заплатите от догодина. Около 3% от управителите на българските фирми все още не са взели окончателно решение дали ще изплащат коледни бонуси на своите служители.

Снимка: БТПП

Най-голям процент (42%) от българските предприемачи посочват в тазгодишното проучване, че очакват да раздават коледни бонуси на своите служители, най-вече, защото искат да ги мотивират и запазят. На следващо място 40% от мениджърите на фирми посочват, че основен стимул за даването на коледен бонус са предстоящите празници. 33% от анкетираните казват, че финансовото състояние на фирмата позволява раздаването на някакъв вид бонус на служителите.

По отношение на начина на определяне на бонусите за Коледа, по равно се разпределят процентите между работодателите, които ще дават еднакви бонуси за всички служители (41%) и тези, които определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на всеки служител (40%).

Снимка: БТПП

Варира размерът на допълнителното възнаграждение, свързано с Коледните празници. Най-голям е делът на бонусите до 200 лв. - 36%. Бонуси в размер 200-500 лв. планират да раздадат 25%, а 23% от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000 лв. на всеки служител в своята фирма.

14% от работниците могат да очакват коледен бонус от над 1000 лв, като тук се наблюдава повишение спрямо 2021 г., когато 12% от работодателите са смятали да дават бонуси с такъв размер.

По равно (46%) се разпределят процентите, които показват, че фирмите планират бонусите да са еднакви спрямо миналата година или да са по-високи. Продължава положителната тенденция за намаляване делът на работодателите, които планират раздаването на по-ниски размери на бонусите от 25% през 2020, 12% през 2021 г. до 8% през 2022 г.

Снимка: БТПП