На въпрос какви са прогнозите на фирмите за бизнеса им до края на годината, мнозинството - 61%, очакват, че ще оцелеят, но няма да стигнат нивата преди пандемията. Това става известно от анкета, която Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе сред свои членове.

14% от запитаните очакват да достигнат до нивото си от преди кризата. Само за малка част (4%) кризата създава пазарни възможности и те прогнозират, че имат по-добри резултати от преди нея.

Негативните тенденции са налице при 6% от фирмите, които най-вероятно ще закрият дейността си.

Малка част - 3%, са отбелязали, че ще задържат бизнеса до края на годината, за да ползват помощта от държавата.

БТПП прави извода, че бизнесът не е единодушен в оценката си за анонсираните до момента от правителството икономически мерки и това личи в разнопосочните мнения. За 40% от участвалите в анкетата са нужни допълнителни мерки. Според 25% от анкетираните, мерките са балансирани на фона на възможностите на бюджета и размера на икономиката на страната. Около 20% смятат, че мерките са прекомерни или ги определят като напразно разходвани средства без реален ефект върху икономиката. Част от компаниите смятат, че мерките са закъснели и са представени постфактум. Има изразени мнения, че е необходим фокус към най-пострадалите сектори у нас, като например туризма.

От финансовите инструменти, които правителството представи, компаниите определят като най-полезна мярката за необезпечени кредити за осигуряване на ликвидност на малки и средни предприятия до 300 000 лв. - така смятат 34% от анкетираните.

Безлихвените кредити за лицата в неплатен отпуск и самоосигуряващите се също са определени като важна мярка за преодоляване на кризата.

В анкетата фирмите отбелязват, че за някои от схемите лихвените нива до 10% са прекалено високи, а достъпът до средствата е изключително сложен.

Какви предложения идват от бизнеса

Сред предложенията на членовете на БТПП е създаването на регистър, в който да бъдат обявявани кредитите, които са взети, чрез инструментите за справяне с COVID-19, за да се ограничи кредитирането на свързани лица и фирми и да има проследимост на средствата.

Като важно условие за икономическо възстановяване на страните се посочва необходимостта от съвместни решения на ниво ЕС, а не всяка държава да се изолира в справянето с проблемите.

Гарантираното придвижване на стоки, суровини и капитали, както и поетапно облекчаване на мерките са сред водещите приоритети отбелязани от членовете на БТПП. Сериозна част от тях - 38% смятат, че политиките трябва да са насочени към стимулиране на вътрешния пазар и вътрешното търсене в рамките на страната.

Българската търговско-промишлена палата извърши серия от онлайн проучвания, свързани с въздействието на пандемията и оценката на мерките, предприети от правителството в икономическата сфера. Последното проучване се проведе през периода 23.04.2020-27.04.2020 г. В него взеха участие над 200 компании, браншови организации и регионални палати.