Около 6000 са хората с увреждания, които годишно се назначават на работа чрез посредничеството на Агенцията по заетостта. Това съобщи пред БНР Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара.

Днес изтича крайният срок, в който работодателите трябва да уведомят Агенцията по заетостта, че искат да ползват посредничеството ѝ, ако все още не са изпълнили квотата си за наемане на хора с трайни увреждания. Всички средни и големи предприятия имат задължение за назначаване на по двама души с увреждания, ако имат до 50 служители, ако имат над 100 работници, 2% от тях трябва да са хора с увреждания. Голяма част от тези предприятия са в по-малки общини, където затрудненията са съществени.

"Изпратихме писмо до Министерството на труда и социалната политика с констатирани проблеми при прилагането и на правилника, и на закона. Предприятията нямат достъп до регистрите на издадените решения на лекарските комисии, а много от хората с увреждания крият информацията за себе си, когато постъпват на работа. Това обаче създава проблем за работодателя, тъй като поставя под риск условията на труд, а средата в много от случаите не съответства на заболяването", допълни Бранков.

"Ние сме предложили въвеждане на код за населено място в отчетността при сключените трудови договори. Държавата би могла да има достъп до всяко населено място в страната. При интеграция на регистрите с издадените решения на лекарските комисии картината ще бъде ясна за държавата, но тя все още не е ясна за работодателите".

Димитър Бранков поясни, че "работодателите, дори да подадат информация за назначаване на хора с увреждания, ако такива не бъдат насочени от Агенцията по заетостта, защото има общини с голяма територия и малобройно население, би могло да се окаже, че липсват такива кандидати или насочените кандидати не желаят да започнат работа, след като се запознаят с длъжността, с условията на работа":