Пет консорциума подадоха оферти за концесията на летище София, съобщиха от министерството на транспорта. Получените в срок заявленията за участие в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено ползване София" - публична държавна собственост, бяха отворени от комисията в закрито заседание.

В срока за подаване на заявления и оферти са получени заявления от следните участници:

  1. Консорциум "Витоша" с водещ член "Манчестър Еърпорт Груп Оувърсийз Инвестмънтс Лимитид". Участник в консорциума е и BCEGI Кънстракшън (Великобритания) Лтд, с едноличен собственик Бейджин Кънстракшън Ейнджиниринг Груп;
  2. Консорциум "Соф Кънект" с водещ член "Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС". За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено Флугхафен Мюнхен;
  3. Консорциум "ССБ София Еърпорт ДжейВи" с водещ член "ССБ Зауервайн & Шефер Бау АГ". За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено Копенхаген Еърпортс А/С;
  4. "Фрапорт България" ЕАД. За изпълнението на изискването за технически способности и финансови възможности е посочено "Фрапорт АГ Франкфурт Еърпорт Сървисис Уърлдуайд";
  5. Консорциум "Еърпортс Де Пари" ЕС. ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" А. Ш. с водещ член "Еърпортс Де Пари" ЕС. ЕЙ. За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено "Еърпортс Де Пари" ЕС. ЕЙ.

Комисията за провеждане на процедурата следва да извърши действията по допускане на участниците, съобщават от ведомството на Росен Желязков.  Офертите на допуснатите участници ще бъдат отворени в открито заседание на комисията, което ще се проведе на 9 май 2019 г. На заседанието могат да присъстват участниците или техни представители, както и други лица.