Oколо 40% от камионите по пътищата са претоварени. При допустима маса от 40 тона, през тол кантарите, които в момента работят в тестови режим, преминават превозни средства с тегло 60 тона. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков по време на обсъждане в министерството на съвместни действия за спиране на достъпа на претоварени камиони в пристанищата по река Дунав и Черно море.

Заместник-министрите на транспорта и съобщенията Анна Натова и Димитър Недялков разговаряха по темата с представители на държавните и частни пристанищни оператори в страната, съобщи МТС. Объдени бяха възможни мерки за подобряване на безопасността на движението и опазване на транспортната инфраструктура.

Димитър Недялков информира, че се водят разговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за използване на вградените в пътищата кантари на тол системата за контрол на спазването на максимално разрешеното тегло товари.

Анна Натова и Димитър Недялков бяха категорични, че при предстоящите единни действия, за операторите на пристанищните терминали няма да има негативни икономически последици. Предстои в кратки срокове да бъде изготвен документ за взаимно партньорство между Министерството на транспорта и съобщенията и всички пристанищни оператори в страната.