Тридесет и седем процента от компаниите в Румъния са преустановили напълно или частично своята дейност след обявяването на извънредно положение в страната заради пандемията от Ковид-19. Това показва проучване на одиторската компания Прайс Уотърхаус Купърс Румъния, направено в края на март, съобщава информационният сайт Зиаре и БТА.

Двадесет и седем процента от компаниите ще използват т.нар. техническа безработица, която се обявява от работодателя при временно прекратяване на дейността на компанията при извънредно положение. Правителството постанови, че в тези случаи на работниците се изплаща обезщетение от минимум 75 процента от основната работна заплата, чийто размер обаче не трябва да надхвърля 75 процента от средната брутна заплата, предвидена в бюджета за социално осигуряване за 2020 г.

"Повечето компании в Румъния искат да запазят работниците си и да намалят негативните последици за тях. За съжаление, решенията са ограничени и трудни за прогнозиране в един непредвидим климат, който води до неочакван спад на приходите в краткосрочен план. Кризата предизвиква ефект на доминото, като засяга все повече индустрии. Правителството одобри първи пакет от мерки, но трябва да продължи да наблюдава ситуацията много внимателно и да реагира навреме с други мерки за подкрепа", заяви Даниел Ангел, ръководител на "Данъчни и правни услуги" в Прайс Уотърхаус Купърс Румъния.

Проучването на одиторската компания е осъществено в периода 23-26 март въз основа на данни от 91 компании от различни сектори: стоки за широко потребление, автомобилна индустрия (производство и дистрибуция), транспорт, фармацевтика, информационни технологии, финансови услуги, енергетика (производство, съоръжения, дистрибуция), дистрибутори (търговия на дребно и логистика) и други.

То показва, че 19 процента от компаниите са преустановили напълно дейност, а 18 процента - частично. Деветнайсет процента не са прекъснали дейност, очакват спад на оборота с 25 процента и имат капацитет да изплащат заплати. Десет процента не са прекъснали дейност, очакват същия спад на оборота, но нямат капацитет да изплащат заплати. Двайсет процента са ограничили дейността си и очакват бизнесът им да се свие с над 25 процента. Четиринайсет процента от компаниите не очакват намаляване на оборота.

Работата от вкъщи е възможност за компании, които могат да я приложат благодарение на спецификата на дейността си. Проучването показва, че 19 процента от компаниите са въвели задължително работа от дома за всички служители.

Компаниите със специфика на дейност, която не позволява работа от вкъщи, и които очакват негативни последици за дейността си, имат предвид законовите предвиждания за техническа безработица. Двадесет и седем процента казват, че със сигурност ще използват тази възможност. Останалите все още не са взели решение или не са анализирали ситуацията от тази перспектива.

Работодателите търсят различни начини за намаляване на разходите, за да се задържат на пазара. Въпреки всичко в момента само 11 процента обмислят вариант за уволнения. Мнозинството търсят други варианти, за да запазят работниците си, като насърчаване на платените или частично платени отпуски, спиране или намаляване на програмите за обучение, спиране на процеса на наемане на нови служители, премахване или намаляване на незадължителните премии или намаляване на работното време, заяви Оана Мунтяну, висш мениджър в "Персонал и организация" в Прайс Уотърхаус Купърс Румъния.

Данните от проучването показват, че близо 30 процента от анкетираните компании очакват да имат капацитет да изплащат заплати през следващите три месеца, докато 42 процента все още нямат прогнози в тази насока.