Сумите, изпратени от граждани на ЕС до страни извън общността, са нараснали до 33,2 млрд. евро през 2019 година, съобщи Евростат на сайта си.

Година по-рано изходящите лични парични трансфери са били 30,8 млрд. евро.

От трети страни ЕС е получил 13 млрд. евро миналата година спрямо 12,4 млрд. евро през 2018 година.

Това означава за ЕС отрицателен баланс от минус 20,2 млрд. евро с останалата част на света.

По-голямата част от средствата, изпратени като лични преводи, са пари, които мигранти изпращат в родината си, отбелязва Евростат, цитиран от БТА.

Най-голям е положителният баланс в Румъния, а отрицателният - във Франция.

Сред страните членки, за които са публикувани данни, най-много средства излизат като лични трансфери от Франция (11,9 млрд. евро), следвана от Испания (8,5 млрд. евро) Италия (6,7 млрд. евро), Германия (5,4 млрд. евро) и Белгия (1,4 млрд. евро).

Най-голям приток на пари от страни извън общността пък отчитат Румъния (3,7 млрд. евро), Португалия (3,6 млрд. евро), Полша (3 млрд. евро), Италия (2 млрд. евро) и Хърватия (1,9 млрд. евро).

Съответно най-голям излишък при личните парични преводи имат Румъния (3,4 млрд. евро), Португалия (3,2 млрд. евро) и Полша (2,5 млрд. евро), докато с най-голям дефицит са Франция (минус 11 млрд. евро), Германия (минус 5,4 млрд. евро), Италия (минус 4,7 млрд. евро) и Ирландия (минус 1,3 млрд. евро).

Излизащите от ЕС лични трансфери през 2019 г. са били насочени основно към Азия и Северна Африка, последвани от европейски страни, нечленуващи в ЕС, Южна Америка, Централна и Южна Африка.

За България за 2019 г. се отчитат лични трансфери за 14 млн. евро към страни извън ЕС и 459 млн. евро, постъпили от държави извън общността.