Над 30 на сто от фирмите са получили по сметките си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал 7 работни дни след изтичането на крайния срок за кандидатстване, отчитат от НАП. Разплатената сума достигна 31,2 млн. лв., като почти 3200 компании вече разполагат с допълнителна ликвидност.

Припомняме, че преди ден Приходната агенция публикува съобщение със заповедта с одобрените до момента заявления на фирмите, поискали подкрепа с оборотен капитал. Продължава проверката и оценяването на останалите подадени заявления.

Всички кандидати могат да следят за повече информация в сайтовете на НАП и ИСУН.

Списъкът с новите одобрени кандидати се съдържа в заповед на изпълнителния директор на НАП.

В следващите дни предстои издаването на нови заповеди, с които ще бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ.