Все повече собственици на земя проучват пазара, за да продадат част от имотите си и да получат добра цена. Очакванията са броят на сделките в близките седмици да се увеличи лавинообразно, твърдят пазарни анализатори, цитирани от "България он ер".

Според проучване компанията за професионално управление на земеделски активи "Агрион" най-честата причина за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Наближаващите абитуриентски балове, предстояща сватба, издръжка на студент или ученик или планирано заминаване в чужбина също са сред посочените в проучването причина за продажба на земеделска земя.

Собствениците и наследниците търсят купувачи за земите си и заради придобиване на друг недвижим имот. Притежатели на поземлени активи у нас са предимно хора от по-възрастното поколение над 55 години, за които продажбата на имот е най-сигурният начин да осигурят необходими пари за спешни плащания. Те притежават средно по 20 дка земи, които обаче са разпокъсани в различни землища.

Експертите отчитат, че процедурата при продажба на земя е доста по-лесна и облекчена от кандидатстването за ипотечен или потребителски кредит. Затова собствениците на земя, които имат нужда от свободни пари, предпочитат да продадат част от притежаваните от тях парцели, вместо да теглят кредит от банка и да задлъжняват. Друг основен двигател на пазара, особено сред по-младите собственици на земя и тези, живеещи в големите градове, е невъзможността и нежеланието им да се занимават с обработването на нивите.

Голяма част от притежателите на поземлени имоти живеят столицата или големите градове, имат други професии и нямат интерес и желание да обработват земите си. Терените са им в отдалечени райони, често над 100 километра разстояние, а парцелите са раздробени на малки части от наследници, често за които се водят съдебни спорове. Собствениците не желаят или нямат интерес да отделят време и средства за развитие на модерно земеделие и търсят различни варианти като продажба или отдаване под аренда. Обикновено те отдават земите си на местни земеделци срещу символични суми, дават ги за ползване на роднини или ги остават да пустеят.

Проучването на "Агрион" показва, че всеки пети собственик на земя е оставил имота си да пустее и не го развива по никакъв начин. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите необработваемите площи в България през 2016 г. е бил в размер на 1.93 млн. дка, което е с 1% повече в сравнение с предходната година. Анализът показва, че един от водещите фактори при избора на купувач остава сигурността на сделката и бързото и реализиране, като потенциалите продавачи предпочитат документацията по продажбата да не бъде подготвяна от тях. Те предпочитат да сключат договор с компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор, и се грижи за земите, които управлява.