Климатът отново ще заеме централно място в политиката на ЕС през 2021 г., като се очаква Европейската комисия да внесе мащабен пакет от зелени закони през юни. Това ще се случи преди срещата на върха за климата на ООН COP26 в Глазгоу през декември 2021 година, която ще е изпълнена с важни етапи за европейската политика за климата.

Първо, законодателите на ЕС ще трябва да финализират климатичната цел на блока за 2030 г., с цел да насочат общността към постигане на нетни нулеви емисии до средата на века, коментира Euractiv.

Докато лидерите на ЕС болезнено се споразумяха за целта за намаляване на парниковите газове с 55% след нощна среща на върха на мъчителни преговори през декември, сега те ще трябва да убедят Европейския парламент, който има еднаква дума по въпроса и настоява за по-амбициозен 60% цел.

3е-news.net

И Съвета на ЕС и Парламентът трябва да се споразумеят за окончателни числа, преди новата цел на блока за 2030 г. да бъде включена в нов европейски закон за климата, а преговарящите в Парламента вече са изтеглили червените си линии преди преговорите.

Ако страните-членки на ЕС не изглеждат готови да отстъпят за целта от 55%, която повечето от тях считат за максимална, ще трябва да направят отстъпки пред Парламента по други аспекти на законодателството в областта на климата. Те могат да включват създаването на независим научен орган за наблюдение на съответствието на законодателството на ЕС с климатичните цели на блока или санкции за държави от ЕС, които нарушават правилата.

Готови за 55

Но колкото и да е важно, финализирането на европейския закон за климата ще бъде само предястието за това, което обещава да бъде супер годината за политиката на ЕС в областта на климата.

"Това, което правим от сега до срещата COP в Глазгоу, вероятно ще бъде по-важно от това, което всъщност се случва на COP", каза Брук Райли, ръководител на отдел "ЕС" в Rockwool, водещ световен производител на строителни изолационни материали. "Ще има отвратителна, но много важна работа през следващите месеци, тъй като Комисията подготвя своята оценка на въздействието за законодателството, свързано с целта за намаляване с 55 на сто на вредните емисии", каза той пред Euractiv.

"Готови за 55" (Fit for 55) е име,то което ЕК използва за масивния пакет от законодателство на ЕС, който тя подготвя да внесе през юни с цел да приведе европейското законодателство в съответствие с новата климатична цел на блока за 2030 г. Почти всеки закон на ЕС за енергетиката и климата ще бъде преразгледан като част от пакета, вариращ от директивата за възобновяемите енергийни източници до законодателството на ЕС, засягащо данъчното облагане на енергията, и короната на политиката на ЕС в областта на климата - Схемата за търговия с емисии, която регулира най-големият световен пазар на въглеродни емисии.

"Казано по-просто, всичко ще бъде поставено на масата през следващата година", каза Манон Дюфур, ръководител на офиса в Брюксел в E3G, мозъчен тръст за климата и околната среда. "Комисията е настроена да прекрои ключови политики в областта на климата, чистата енергия, мобилността и конкуренцията, като същевременно управлява възстановяването от кризата с COVID-19, определя политически чувствителни търговски политики, предефинира отношенията с международните си партньори и определя глобални стандарти за зелено финансиране", добави експертът.