През първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 20,5 на сто, жилищата в тях - със 7,8 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 31,4 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Броят на започнатите административни сгради намалява с 5,6 на сто, но тяхната РЗП нараства с 35,9 на сто. При започнатите други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 37,9 на сто, така и при общата им застроена площ - с 33,7 на сто.

През първото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 871 жилищни сгради с 4 481 жилища в тях и с 625 846 кв. м обща застроена площ, на 17 административни сгради/офиси с 30 743 кв. м РЗП и на 644 други сгради с 573 305 кв. м РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 153 жилищни и 101 други сгради; Бургас - 107 жилищни и 50 други сгради; Варна - 119 жилищни и 22 други сгради; София (столица) - 110 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Стара Загора - 70 жилищни, 3 административни и 53 други сгради.

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 67 404 кв. м РЗП и на 1 149 други сгради с 560 208 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15,6 на сто, броят на жилищата в тях - с 33 на сто, а общата им застроена площ - с 29,1 на сто. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради също се наблюдава спад съответно с 15,2 и 12,9 на сто, а общата им застроена площ е по-малко съответно със 70 и 28,3 на сто.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 7,3 на сто, броят на жилищата в тях - с 25,4 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 26,6 на сто. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства със 7,7 на сто, а тяхната разгъната застроена площ - със 103,6 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други сгради също се увеличават с 12 на сто, но тяхната РЗП намалява с 12,2 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 220, София (столица) - 213, Варна - 107, София - 107, и Бургас - 96. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 906, Пловдив - 1 389, Бургас - 620, Кърджали - 600, и Варна - 582.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 6,8 на сто, жилищата в тях - с 23,8 на сто, а общата им застроена площ - със 17,4 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 54,5 на сто, а тяхната обща застроена площ - с 216,4 на сто. Започнатите други видове сгради се увеличават с 3,2 на сто, докато тяхната РЗП е по-малко с 2,2 на сто.