През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 313 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на миналата година с 5.1 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 14.8 на сто, "Финансови и застрахователни дейности" - с 9.2 на сто, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 9.1 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 296 лв., за ноември - 1 294 лв., и за декември - 1 349 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 19.8 на сто, "Образование" - с 16.9 на сто, и "Други дейности" - с 15.7 на сто.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.2 на сто, а в частния - с 12.1 на сто.

По предварителни данни на НСИ наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 23.7 хил., или с 1 на сто, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона. В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите намаляват с 2.6 хил., или с 0.1 на сто.