Изводите се базират на анализ, изготвен от частната консултантска компания "Индъстри уоч", предаде БТА.
Министерство на финансите е обявило обществена поръчка за извършване на анализа, която е спечелена от "Индъстри Уоч". Анализът е извършен в изпълнение на решение на Народното събрание от 14 април 2010 година и резюме от него е бил раздаден днес на депутатите.
Според "Индъстри Уоч" за финансовата загуба допринасят преобладаващо ниските лихвени проценти през периода след сделката, както и благоприятният валутен курс между еврото (лева) и щатския долар, който позволява обслужването на задълженията, деноминирани в щатски долари да бъде по-евтино.
Освен това политиката на нулево или положително бюджетно салдо през следващите години дава възможност за натрупването на фискален резерв и за осигуряването на ресурс за изкупуването, отчитат анализаторите.
Като положителен ефект от сделката те посочват предсрочното освобождаване на обезпечението по брейди облигациите, което според изчисленията на доклада възлиза през 2002 г. на 387 млн. евро. В случай че сделката не е била извършена, тази сума би била освободена през 2006 година.
Анализът на консултантската фирма отчита, че основната цел на сделката е била да измести тежестта на плащанията по брейди-облигациите за по-късен период - 2013-2015 година.
Осъществените през 2002 и 2003 г. замени на част от външния дълг не намаляват размера на плащанията по него, а водят само до формално намаляване на главницата, е изводът от доклада.
Направените анализи и сравнението с изменението на кредитния рейтинг на Румъния в периода 2001-2006 г. не подкрепят тезата за същественото влияние на сделката върху кредитния рейтинг на България, отчита още анализът на "Индъстри Уоч".
„От момента, в който направихме тази сделка, аз неведнъж съм казвал, че оттук нататък няма никакво значение какво е движението на валутите, тъй като целта на нашето правителство беше, а и все още е, не да спекулираме с валутите, а задълженията да са в тази валута, в която работи икономиката”. Това заяви Милен Велчев през септември 2009-а. По думите на бившият финансов министър, аргументите са били, дългът постепенно да се преструктурира от долари в евро.
Именно с този аргумент сделката по дълга е била одобрена от Международния валутен фонд.

ДОСИЕ

Въпросната брейди сделката бе осъществена през пролетта на 2002 г., при което брейди облигации на обща стойност 1.37 млрд. щ.д. бяха заменени за глобални облигации в евро и в долари, или изкупени обратно. Новите книжа са с падеж 2013 и 2015 г.
Втора брейди замяна е от есента на същата година и обхваща брейди книжа за 866 млн. долара. След операцията в обръщение останаха книжа за 2.5 млрд. долара. Тя бяха изкупени до 2005 г.
Парламентът ратифицира сделките. Оттогава те бяха оспорвани многократно заради загубата от неблагоприятно развитие на валутни курсове (замененият дълг бе изцяло в долари) и лихви (при 8% лихвен купон по новите книжа операцията щеше да е печеливша при ЛИБОР поне 5.5%, той обаче падна).
Брейди облигациите бяха емитирани в резултат на сделката по външния дълг от 1993 г. и обхванаха дълг на стойност 8.273 млрд. щ. долара.