В плана на Агенцията за приватизация за 2011 г. влизат приватизиране на "Булгартабак Холдинг", "Вазовски машиностроителни заводи" /ВМЗ/ Сопот, миноритарното държавно участие в капитала на "Е.ОН България", предприятие "Монтажи" София, "Промишлено строителство Холдинг"-София, Свободна зона "Свиленград", както и Свободна безмитна зона "Бургас". Това каза във времето за парламентарен контрол вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. В плана за 2011 г. агенцията предвижда да осъществи продажбата на 10 пакета от акции и дялове от капитала на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, както и на още 30 пакета от дялове на дружества с под 50 на сто държавно участие, каза Дянков.