Освен въвеждането на такса "електромер", Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е склонна да въведе и такса "водомер". Според председателя на регулатора Ангел Семерджиев потребителите трябва да плащат за отчитането, което правят ВиК-дружествата, дори и на водомерите на необитаемите жилища и сгради.
По думите на Семерджиев тази такса не би трябвало да е голяма и не е задължително да бъде въведена за всички градове в страната.