През март инфлацията в еврозоната се ускори за пръв път от четири месеца насам, но по-слабо от предварителните оценки, показват окончателни данни на Евростат. Индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната нарасна през март с 1% спрямо февруари, докато инфлацията на годишна база се ускори до 1,3% от 1,1% месец по-рано (най-слаб растеж от декември 2016-а година), но при предварителна оценка на европейската статистика за скок на цените с 1,4 на сто. Въпреки това повишение инфлацията в региона продължава да изостава сериозно от целевото ниво на ЕЦБ от малко под 2 на сто. Засилването на инфлацията в еврозоната се дължи преди всички на по-високите цени на хранителни стоки, напитките и тютюневите изделия, които нараснаха през март с 2,1% след анемично тяхно повишение с едва 1,0% през февруари. В същото време енергийните цени се увеличиха с 2,0% след повишение с 2,1% през февруари, докато цените в сектора на услугите се повишиха с 1,5% след растеж с 1,3% през предходния месец. Основният индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на енергията) обаче се повиши за трети пореден месец с едва 1,0%. Трябва да се има предвид, че именно основният индекс на потребителските цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за текущото и бъдещото поведение на инфлацията в региона. Потребителската инфлация в целия ЕС нарасна през март с 1,5% спрямо година по-рано и след повишение с 1,4% през февруари. Растежът на потребителски цени на месечна база беше от 0,7 на сто. Най-високата година инфлация през март беше отчетена в Румъния (повишение с 4,0%), следвана от Естония (с 2,9%), Словакия (с 2,5%) и Литва (с 2,5%), докато в Кипър беше отчетна дефлация от 0,4%, а в Гърция потребителските цени се повишиха с едва 0,2 на сто. Годишната потребителска инфлация в България се ускори през март до 1,9% от 1,5% през февруари, въпреки че на месечна база цените се понижиха с 0,2 на сто.