Общият доход средно на лице от домакинствата нарасна през миналата година с 8,1% спрямо година по-рано, достигайки 5 586 лева, като за последните десет години (между 2008-а и 2017-а година) средните доходи в България се увеличиха 1,6 пъти, показват данни на Националния статистически институт. Реалните доходи (отчитайки инфлацията) нараснаха през 2017-а година с 5,5% спрямо година по-рано, като спрямо 2011-а година те се повишиха с цели 142%. Доходът от работна заплата се повиши през 2017-а година с 8,2% на годишна база до 3038 лева, нараствайки с 67,3% спрямо 2008-а година. В същото време доходите от пенсии се повишиха спрямо годината по-рано с 3,3% до 1479 лева и нараснаха с 82,6% спрямо десет години по-рано. Доходите от самостоятелна заетост пък се повишиха спрямо 2016-а година с 18,2% до 377 лева и нараснаха с 38,6% спрямо 2008-а година. В структурата на общия доход през 2017-а година с най-висок относителен дял е работната заплата (54,4%), увеличавайки с 0,1% спрямо 2016-а и с 2,5% спрямо 2008-а година. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) пък формират 29,9% от общия доход на домакинствата през 2017-а година, като относителният дял на доходите от пенсии е 26,5% от общия доход на домакинствата, което е с 1,2% по-малко спрямо 2016-а година и с 3,4% повече спрямо 2008-а година. През 2017-а година домакинствата в България са изразходвали средно 5217 лева, което е повишение с 9,7% спрямо предходната година, като за последните десет години разходите са се увеличили 1,6 пъти. Разходите за храна и безалкохолни напитки през миналата година са в размер на 1537 лева средно на лице от домакинство, или със 7,4% повече спрямо 2016-а и с 31,7% спрямо 2008-а година. Жилищните разходи (за вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за миналата година са били в размер на 987 лева, нараствайки с 15,3% на годишна база и със 74,7% спрямо десет години по-рано. Разходите за транспорт и съобщения пък се увеличават през 2017-а със 7,3% на годишна база до 575 лева и с 54,4% спрямо 2008-а година, докато средните разходи за данъци и социални осигуровки са в размер на 648 лева, нараствайки с 16,3% спрямо 2016-а и близо три пъти спрямо 2008-а година.