Икономическият растеж в еврозоната, който вече частично се забавя в резултат на по-силното евро, ще бъде засегната негативно от текущия търговски спор между САЩ и Китай, показват резултати от проучване на агенция Ройтерс сред над 100 водещи икономисти. Това обаче няма да попречи на Европейската централна банка да прекрати тази година програмата си покупки на еврооблигации (програмата за “количествени улеснения“) и да стартира цикъл на повишение на лихвените проценти през 2019-а година, въпреки че анкетираните икономисти очакват инфлацията в еврозоната да остане далеч под целевото ниво на ЕЦБ от малко под 2% поне до 2021-а година. Средните очаквания на запитаните над 100 водещи икономисти са за растеж на БВП на еврозоната от 2,3% през тази и от 2,0% през следващата година, като тези резултати не се различават спрямо аналогичната анкета на Ройтерс месец по-рано. Респондентите също така прогнозират, че ценовият натиск ще остане слаб, като инфлацията се очаква да остане под целевото ниво на ЕЦБ от малко под 2% в рамките на следващите три години. За настоящата година се очаква нарастване на потребителските цени с 1,5%, за 2019-а година - с 1,6% и с 1,7% за 2020-а година. Въпреки това слабо инфлационно развитие голяма част от анкетираните икономисти продължават да очакват, че ЕЦБ ще приключи многогодишната си програма за “количествени улеснения“ (покупките на финансови активи, които към момента са за 30 млрд. евро на месец) до края на настоящата година. Те не очакват промени в паричната и лихвената политика на ЕЦБ на следващото заседание на 26-и април, но мнозинството от тях прогнозират, че централната банка ще повиши депозитната си лихва с 15 базисни пункта до -0,25% през второто тримесечие на следващата година. Те също така очакват ЕЦБ да повиши основната си рефинансираща лихва (репо лихвата) през последното тримесечие на 2019-а година, което е с едно тримесечие по-късно спрямо прогнозите на водещите икономисти от предходното проучване на Ройтерс, проведено през март. Цели 85% от анкетираните икономисти обаче предполагат, че търговските спорове между САЩ и Китай ще навредят на икономиката на еврозоната. Повечето от тях отбелязват, че международната търговия на стоки започна да отслабва през февруари - още преди опасенията за световна търговска война да започнат да набират скорост. Трябва да се има предвид, че Европейският съюз заема водещо място в световната верига на доставки, което предполага, че икономиката на еврозоната може да бъде наранена дори без регионът да се окаже основен играч в една евентуална търговска война. В същото време 44 от 50 запитани от Ройтерс икономисти посочват, че търговските спорове между двете световни икономически сили ще навредят и на САЩ, въпреки че те очакват американският БВП да нарасне с 2,8% през тази година преди растежът да се забави до 2,4% през следващата година. Те също така очакват четирикратно повишение на лихвените ставки от страна на Фед в рамките на настоящата година. Ройтерс представи и последна анкета, отнасяща се за Обединеното кралство, като 69 от 76 запитани икономисти очакват Английската централна банка да повиши основната британска лихва с 25 базисни пункта до 0,75% на заседанието на 10-ти май. Над 50% от тях (37 от 60 анкетирани) очакват АЦБ да повиши основната си лихва до 1,0% или дори над това ниво до края на първото тримесечие на 2019-а година, като средните им прогнози за лихва от 1,25% в края на следващата година. Според мнозинството респонденти, БВП на Великобритания ще нарасне с 1,5% през тази и през следващата година, като в същото време 20% от тях виждат опасност от т.нар. “твърд“ Брекзит (излизането на Великобритания от ЕС без постигнато споразумение).