Парите, които ще плати избраната за купувач на българските активи на ЧЕЗ фирма “Инерком“, няма да влязат в цените на тока. Това каза консултантът по сделката Веселин Захариев.  Захариев допълни, че фирмата не е участвала при изготвянето на внесеното от ЧЕЗ заявление в енергийния регулатор, с което се иска тока за бита да поскъпне с 16 на сто от юли. “Инерком“ не са участвали по отношение на подготвяното заявление за цените, тъй като имаше доста спекулации. Имайте предвид, че какъвто и да е дълг за финансиране на тази сделка, той ще бъде на ниво “Инерком България“, не на ниво “ЧЕЗ Разпределение“, “ЧЕЗ Електро“ или което и да е от дружествата, които придобива “Инерком България“. От тази гледна точка нито цените, нито инвестиционните програми, нито някоя от другите неща ще бъде засегнато от самата сделка“, обясни консултантът по сделката пред времената парламентарна комисия, която проверява казуса с продажбата на българските активи на ЧЕЗ. “Инерком“ обеща да не съкращава работници, да не намалява заплатите и да не премахва договорените в Колективния трудов договор бонуси за работещите в енергодружествата. Подробности можете да чуете в звуковия файл.