Българската банка за развитие организира международен форум „Инфраструктура за растеж“.Стратегическите инвестиции в инфраструктура в България и Балканите като водещ фактор за икономическия растеж - това е основната тема на международния форум, организиран от Българската банка за развитие. За него у нас ще дойдат специално Герасимос Томас - председател на Европейския фонд за стратегически инвестиции, Марсел Рой - генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки и други водещи европейски финансисти.