Месечна дефлация е регистрирана за първи път от началото на годината, отчитат от Националния статистически институт /НСИ/. Тя е от 0,3 на сто и се дължи основно на поевтиняването на част от горивата и на културните събития и развлеченията. Индексът на потребителските цени е с повече от 2% нагоре спрямо март миналата година.